86 Bilar i lager

Villkor bilköp online

När du köper bil online hos Bilia gäller följande villkor.

1.Inledning

Villkoren i detta tilläggsavtal gäller, i de fall motstridigheter förekommer, framför de villkor som framgår av Bilias leveransvillkor.


2. Konsumentens ångerrätt

När du köper en bil på biliamercedes.se gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Bilia detta inom 14 dagar från att du eller någon person du utser, tagit emot den beställda bilen (ångerfristen).

Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Bilia om ditt beslut att utöva ångerrätten (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du ska ange namn, adress och annan relevant information, t.ex. telefonnummer eller e-postadress. Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett).

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du skickar ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.
Du som kund ansvarar för bilens skick efter det att du har tagit emot bilen. Bilen ska returneras inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Bilia.

När du utövar din ångerrätt kommer Bilia att betala tillbaka det belopp du betalat för bilen inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leverans-kostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardle-verans vi erbjuder).

På det belopp som ska återbetalas har Bilia rätt att dra av en summa som motsvarar bilens värdeminskning i den mån sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat bilen i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Bilia betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med den dag då Bilia tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Bilia får dock vänta med återbetalningen tills Bilia tagit emot bilen eller du har visat att bilen har returnerats. Återbetalningen kommer att ske via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

3. På vilket språk avtal kan ingås

Det är möjligt att avtala om köp av bil på svenska.

4. Konsumentens reklamationsrätt

Du har alltid tre års reklamationsrätt på bilar som köpts på sajten. Reklamationsrätten gäller bilar som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du vill reklamera fel i en beställd bil ska du så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Bilia via Bilias kontaktuppgifter som anges på sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckte felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Bilia står för returfrakten för godkända reklamationer.

När den reklamerade bilen returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Bilia dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Bilia strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Bilia mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på bilens art. Bilia förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att bilen inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Bilia Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer (se www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.


5. Betalningsvillkor

Vi accepterar följande betalsätt:

  • Bankgiro - betalning sker till bankgironummer 5439-5975. Märk inbetalningen med bilens registreringsnummer. Tänk på att betala senast två dagar innan leverans så att betalningen hinner komma fram till oss i tid.
  • Kortbetalning - betalning med bankkort Mastercard eller Visa på plats. 
  • Swish - du kan betala med Swish på plats.

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms om inte annat anges.

6. Avtalshantering

Avtal arkiveras och hålls tillgängliga för konsumenten.